Jag ser till att du återtar makten över
din skogs- och betesmark!


Med professionell skogs- och landskapsvård hjälper jag dig att göra din mark mer attraktiv och lönsam. 

 
Jag vårdar och sköter skog, betesmark och särskilt känsliga marker med bland annat motorsåg på ett modernt och säkert sätt. Jag erbjuder även ett brett utbud av tjänster inom trädgårdsskötsel.
 
Behöver du rådgivning? Med min erfarenhet och kunskap hjälper jag dig hela vägen från planering till utfört arbete.